Meb Matematik 14. Kazanım Testi Soru ve Cevapları

Soru 1

1.   (4-x).x = -x2+4x

2.   x2-4 = (x-2).(x+2)

3.   3.(x-1) = 3x-1

Yukarıdaki eşitliklerden hangileri özdeşliktir?

A) 1 ve 2       B) 1 ve 3      C) 2 ve 3       D) 1, 2 ve 3

Çözümü;

aa

Doğru cevap A 

 

Soru 2

(3a-2).(3a+2) = □ -4  ifadesinin bir özdeşlik olabilmesi için  yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 9a2      B) 3a2      C) 9a     D) 3a

Çözümü;

aa

Doğru seçenek A

 

Soru 3

Şekilde bir kenarının uzunluğu a cm olan ABCD karesi ile kenar uzunlukları (a-3) cm ve (a+3) cm olan EFGH dikdörtgeni veriliyor. Karenin alanı dikdörtgenin alanından kaç santimetrekare fazladır?

A) 0      B) 3      C) 6      D) 9

Çözümü;

aa

Doğru seçenek D

 

Soru 4

Şekildeki ABCD dikdörtgeninde E, F ve G bulundukları kenarların orta noktalarıdır. |AD|=(2a-4) cm ve |AB|=(2a+4) cm olduğuna göre, a ve b’nin alabileceği her değer için boyalı bölgenin alanını gösteren  cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3a2-20     B)  3.(a-2).(a+2)    C)  5.(a+2)2    D) 7a2-24

Çözümü;

aa

Doğru seçenek B

 

Soru 5

2x2-32 = (x-4).(2x+a)  olduğuna göre, a kaçtır?

A) 2     B) 4     C) 8     D) 16

Çözümü;

aa

Doğru seçenek C

 

Soru 6

a ve b pozitif tam sayılar ve {jatex options:inline}\begin{align} \left( \sqrt{6}-\sqrt{3} \right)^2 =\text{a - b}\sqrt{2}\end{align}{/jatex} olduğuna göre, a+b kaçtır?

A) 15      B) 17      C) 19      D) 21

Çözümü;

aa

Doğru seçenek A

 

Soru 7

Bir kenarının uzunluğu (a+b) cm olan kare şeklindeki bir kumaşın köşesinden bir kenarının uzunluğu b cm olan kare şeklinde bir parça kesilerek çıkarılıyor. a ve b’nin alabileceği  her değer için kalan bölgenin alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) a2      B) a2+b2      C) a2+2ab       D) 2ab

Çözümü;

aa

Doğru seçenek C

 

Soru 8

x2+kx-3  ifadesinin çarpanlarına ayrılmış hali (x-1).(x+3) olduğuna göre, k kaçtır?

A) 2      B) 3      C) 4      D) 5

Çözümü;

aa

Doğru seçenek A

 

Soru 9

{jatex options:inline}\begin{align} x-\sqrt{2} = -3\end{align}{/jatex} olduğuna göre, x2+6x+9 işleminin sonucu kaçtır?

A) 9      B) 5      C) 3      D) 2

Çözümü;

aa

Doğru seçenek D

 

Soru 10

a,b gerçek sayı, a-b=9 ve a.b=10 olduğuna göre, a2+b2 kaçtır?

A) 71      B) 101      C) 111      D) 141

Çözümü;

aa

Doğru seçenek B

 

Soru 11

{jatex options:inline}\begin{align} \left( 2x- \frac{1}{x} \right)^2 =  4x^2+a+ \frac{1}{x^2}\end{align}{/jatex} olduğuna göre, a kaçtır?

A) 4     B) 2     C) -2      D) -4

Çözümü;

aa

Doğru seçenek D

 

Soru 12

a2-b2+a-b = k.(a+b+1)  olduğuna göre, k aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisidir?

A) a+b      B) a-b      C) a-b-1      D) a-b+1

Çözümü;

aa

Doğru seçenek B

Etiketler: meb kazanım 14. test soruları, meb kazanım 14. test cevapları

Yazdır e-Posta

Üzgünüm, yorum yazma yetkiniz bulunmuyor! Yorum eklemek için giriş yapmalısınız.